เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ชุด 2561

vasan นายแพทย์วสันต์  อุทัยเฉลิม นายกสมาคม
wasin นายแพทย์วศิน  พุทธารี อุปนายกฯ
Dilok นายแพทย์ดิลก                      ภิยโยทัย   เลขาธิการ
nakarin นายแพทย์นครินทร์               ศันสนยุทธ ประธานวิชาการ
Tanyaratt แพทย์หญิงธัญรัตน์  อร่ามเสรีวงศ์ ปฏิคม
Prajongjit แพทย์หญิงประจงจิตต์           แช่มสอาด เหรัญญิก
natthawut นายแพทย์ณัฐวุฒิ                   วงษ์ประภารัตน์ กรรมการกลาง
Mann นายแพทย์แมน                       จันทวิมล กรรมการกลาง
chaiyasith นายแพทย์ไชยสิทธิ์                วงศ์วิภาพร กรรมการกลาง
Anek นายแพทย์เอนก                     กนกศิลป์ กรรมการกลาง
Pisit นายแพทย์พิสิษฐ                    หุตยานนท์ กรรมการกลาง
Narathip นายแพทย์นราธิป                  ชุณหะมณีวัฒน์ กรรมการกลาง
 
Copyright © www.ciat.or.th All Right Reserved.
สมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อ.แพทยพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
มือถือ(mobile): (+66)94 857 55 88 , อีเมล์ (E-mail) : 1993CIAT@gmail.com